...

Specialer service


Serviceassistent
Som serviceassistent arbejder du med forskellige serviceopgaver på hospitaler, skoler og i virksomheder.

Du gør rent, rydder op og transporterer patienter. Du lærer bl.a. også om rengøring, madlavning og andet praktisk arbejde.

Du yder service til andre mennesker. Du lærer også om hygiejne og miljø, og om hvordan du vedligeholder ting.

Du kan vælge 2 specialer inden for serviceassistent - det er hospitalsserviceassistent eller virksomhedsserviceassistent.

Ejendomservicestekniker
Som ejendomsservicetekniker arbejder du med forskellige vedligeholdelsesopgaver og serviceopgaver, i forbindelse med bygninger og tekniske anlæg.

Du passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og laver mindre reparationer. Dit arbejde er i større boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem og tilsvarende steder.

Sikkerhedsvagt
Som sikkerhedsvagt arbejder du med overvågning og sikkerhed. Du lærer om det udstyr, man bruger for at forhindre brand, tyveri og hærværk. Du lærer også at skrive rapporter om det arbejde, du laver.

Dit arbejde er i større eller mindre vagtselskaber, men det kan også være på kontorer eller museer. 

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes