...
Indhold og forløb

Indhold og forløb sikkerhedsvagt


Uddannelsen giver en grundlæggende viden om sikkerhed. Du lærer om alarmer og overvågning. Nogle systemer skal forhindre tyveri, og andre skal gøre det nemt at fange tyven.

Du lærer også at lave sikkerheds- og nødplaner, og at rapportere det du lægger mærke til i dit arbejde.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen har du bl.a. fag som retslære, dansk, engelsk og idræt. Men du skal endvidere have fag som kommunikation, psykologi og konflikthåndtering.

Da jobbet som sikkerhedsvagt er et aktivt job, er det vigtigt, at du har en god fysik.

Forløb

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes