...
Rengøringstekniker

Rengøringstekniker


Med uddannelsen som rengøringstekniker kvalificerer du dig til at arbejde på næsten alle former for institutioner, f.eks. skoler, børnehaver, plejehjem m.v. og hos rengøringsfirmaer, der renholder kontorer, omklædningsrum, kantiner og produktionslokaler.

Uddannelsen varer 1½ år og forløbet ser således ud:

 

For elever, der ikke har en uddannelsesaftale efter grundforløbet tilbydes skolepraktik. I dette tilfælde er der en karensperiode på 2 måneder.

Uddannelsen starter i begyndelsen af august og foregår på Skive Tekniske Skole.

Uddannelsen som rengøringstekniker giver dig mulighed for at tage hele uddannelsen som faglært serviceassistent. 

Grundforløb 2 (GF2) 20 uger

•Dansk, E-niveau
•Førstehjælp og brandbekæmpelse
•IT
•Sund kost

Hovedforløb H1 og H2

•Psykologi, F-niveau
•Erhvervsrengøring, avanceret niveau
•Arbejdsplaner og arbejdstilrettelægning
•Specielle rengøringsopgaver
•Rengøringshygiejne
•Specielle rengøringsopgaver
•Kvalitetssikring
•Rengøring af rene rum
•Rengøring af transportmidler
•Skadeservice
•Valgfag
•Eksamen

Har du spørgsmål til uddannelsen er du altid velkommen til at kontakte os.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes