...
EUD-reformen kort fortalt

EUD-reformen kort fortalt


Nedenfor finder du en række grafiske illustrationer, der kort opridser og giver overblik over den nye reform. De grafiske illustrationer er lavet af 3byggetilbud.dk.

Her kan du læse mere om bl.a. struktur, adgangskrav og uddannelsesgaranti.

Der er også lavet en samlet oversigt over de største ændringer fra den tidligere reform og så til den nye reform. 

Se grafisk forsklaring af EUD reformen >>

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes