...
Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne - EUV


Voksenuddannelsen  er for dig, der arbejder i servicebranchen som for eksempel rengøringsassistent. Du skal være  fyldt 25 år og have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Skive Tekniske Skole tilbyder den etårige erhvervsuddannelse for voksne som serviceassistent. Her udgør skoleopholdet 27 uger.

Skolen sammensætter en personlig uddannelsesplan ud fra en afklaring af færdighederne, så uddannelsen tager udgangspunkt i dét, den enkelte mangler at lære.

Større krav til medarbejdernes kompetencer har medført, at stadig flere virksomheder ønsker at ansætte faglærte medarbejdere og lade de nuværende med-arbejdere gennemføre erhvervsuddannelsen som ser-viceassistent.

Tilskud til voksne elever over 25 år

Virksomheder kan få Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag AUB til lønnen under skoleophold.

Dette søges på et specielt ansøgningsskema, som kan hentes på ATP's hjemmeside, klik her. Skolen sender dog skemaet, så snart vi kan se, at lærlingen er over 25 år og dermed muligvis skal i lære som voksenelev.

Desuden er der mulighed for at søge løntilskud i firmapraktikken på kr. 30 pr. time. Her skal firmaet kontakte det lokale Jobcenter og aftale nærmere.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes