...
Virksomhedsserviceassitent

Virksomhedsserviceassistent


Det er først og fremmest kontorrengøring, men mange virksomheder har behov for en fleksibel person, som kan varetage alle de forskellige småopgaver, der er nødvendige i en virksomhed.

Uddannelsen som serviceassistent med speciale rettet mod ansættelse i virksomheder og institutioner gør, at du kan varetage en lang række servicefunktioner.

Det kan f.eks. være serviceopgaver som f.eks. assistance i reception, mødeservice, og ved indkøb.

Du skal gennemgå grundfag og områdefag, som fremgår under Indhold og Forløb. Derudover skal du også have følgende specialefag:

  • Virksomhedsserviceassistenten har flg. fag:
  • Ernæringslære og madlavning, anretning og servering
  • Rengøring og arbejdsplanlægning
  • Vedligeholdelsesopgaver
  • Kontorsupport
  • Kundeservice og kvalitetsstyring
  • Mødeservice
  • Skadeservice
  • M.m.
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes