...
Hospitalsserviceassistent

Hospitalsserviceassistent


Som hospitalsserviceassistent udfører du de funktioner på et hospital eller plejehjem, som har med rengøring af stuer og gange, skift af sengelinned, anretning og servering af mad og drikke at gøre.

Men mange andre opgaver kan også forekomme, f.eks. transport af patienter mellem afdelinger, flytning af patienter fra senge til toilet og -baderum osv.

Du skal gennemføre grundfagene og områdefagene, som fremgår under Indhold og forløb. Derudover skal du have nedenstående specialefag:

  • Hospitalsserviceassistent har flg. fag:
  • Hvad fejler den syge?
  • Arbejde med døende og afdøde patienter
  • Hygiejnestandarder
  • Forflytninger og patienttransport
  • Sterilarbejde på sygehuse
  • Diæt og allergikost
  • Personer med demens, sygdomskendskab
  • M.m. 
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes