...

Indhold og forløb ejendomsservicetekniker


En ejendomsservicetekniker passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer, miljø, klima og administration.

På skolen lærer du bl.a. om håndværksfag til de praktiske opgaver, ligesom du har en række servicefag for at kunne hjælpe brugere og beboere. En ejendomsservicetekniker kan arbejde i større boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder.

Ejendomsserviceuddannelsens hovedforløb giver en grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere passe græsplæner, haveanlæg og rydde sne.

Du lærer at samarbejde med beboere og håndværkere.

Du får en grundlæggende viden om drift af varme- og ventilationsanlæg, el- og vandforsyning, energieffektivt og miljø. Arbejdet handler også om at pleje grønne områder uden kemi, om alternativ energi og korrekt affaldssortering og bygningsvedligeholdelse. Du lærer at udføre mindre reparationer, at rekvirere og vejlede håndværkere til større opgaver og at foretage tilstandsvurderinger af bygningsskader.

Desuden lærer du om kommunikation, samarbejde, psykologi og serviceformidling, som du kan bruge til at hjælpe beboerne og til at fremme fællesskabet. Du lærer også om at vejlede beboerne om deres rettigheder og pligter.

Som ejendomsservicetekniker lærer du desuden om budgetter og byggesagsbehandling, ligesom du kan tage specialefag som beboerdemokrati og syn af boliger.

Du kan starte på uddannelsen i januar og august, med første opstart august 2017.

Krav til dig

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Forløb

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan afslutte uddannelsen med specialet ejendomsservicetekniker.
 
Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del, som du kan tage på Skive Tekniske Skole. Hovedforløbet skal du tage på en anden skole.

Fag

På skolen undervises du fx i:

  • Varmeanlæg, affaldshåndtering og bygningsvedligeholdelse
  • Indkøb, betjening og vedligeholdelse af maskiner
  • Kommunikation, samarbejde og psykologi

Du har også fag som dansk, naturfag, psykologi og it.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes