...
Indhold og forløb

Indhold og forløb, serviceassistent


Serviceassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der findes i to varianter: Den almindelige ungdomserhvervsuddannelse og voksenerhvervsuddannelsen. Læs mere om voksenerhvervsuddannelsen også kaldet merituddannelsen i menuen til venstre.

En serviceassistent beskæftiger sig med:

 • Daglig og grundig, samt hygiejniske rengøringsopgaver
 • Lettere kantineopgaver, tilberedning af mad og servering
 • Udfører mødeserviceopgaver
 • At løse lettere vedligeholdelsesopgaver
 • Bestilling og opfyldninger af depotvarer
 • At udfører serviceopgaver på kontorer, institutioner og hospitaler
 • Kvalitets og egenkontrol
 • Forflytning og transport af patienter

Serviceassistentuddannelsen tager 2 år, hvoraf de 44 uger foregår på skole. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold. For at gennemføre serviceassistentuddannelsen skal der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed.

Man kan vælge forskellige specialer. Nedenstående figur viser lidt om disse specialer.

Grundforløb

Du starter på din erhvervsuddannelse enten med et grundforløb på en erhvervsskole eller i praktik hos en virksomhed.

Uanset hvilken vej du vælger, er det de samme mål, du skal nå med uddannelsen.

Grundforløb 1 (GF1) varer 20 uger og Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger.

Længden afhænger af, om du starter på GF1 efter 9. klasse eller efter 10. klasse.

Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb, der er opdelt i flere moduler.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed eller have en aftale om skolepraktik.

Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. 

Grundfag og områdefag

Uddannelserne er bygget op omkring flg. fag

Grundfag:

 • Dansk
 • IT
 • Naturfag
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Alm. fødevarehygiejne bevis
Øvrige fag er forskellige, alt efter om du skal være hospitalsserviceassitent eller virksomhedsserviceassitent. Læs mere om de to specialer i menuen til venstre.

Undervisning på andre adresser

Skive Tekniske Skole udfører også undervisning af uddannelsesnummer 1700 - virksomhedsserviceassistent på følgende øvrige adresse:

Skjern Tekniske Skole
Skolebyen 5, 6900 Skjern.


Skive Tekniske Skole udfører også undervisning af uddannelsesnummer 1700 - hospitalsserviceassistent på følgende øvrige adresser:

Hospitalsenheden Midt
Toldbodgade 12, 8800 Viborg

Hospitalsenheden Vest
Lægaardsvej 12R, 7500 Holstebro.

Skivevej 3, 7500 Holstebro

Regionshospitalet Randers
Kirketerpsvej 1a, 8930 Randers

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd.

Du kan f.eks. benytte databasen www.praktikplads-en.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Uddannelsesplanlægning

Kontakt Skive Tekniske Skole for yderligere information om det komplette uddannelsestilbud og en nær-mere drøftelse af behovet for kompetencer.

Virksomhederne

Skive Tekniske Skole tilrettelægger ofte forløb for én eller flere virksomheder med specielle ønsker til indhold og uddannelsens længde.

Der gennemføres også forløb, hvor de faglige uddannelser kombineres med personligt udviklende uddannelser i eksempelvis samarbejde, kvalitetsbevidsthed, kommunikation, kvalitetsstyring og teambuilding eller almene fag som dansk, matematik og edb.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes